Zapraszamy do skorzystania z naszej mapy obrazującej przebieg szlaku Eurovelo 9 od Wrocławia do Ołomuńca (Morawy).
Mapka otwierana jest w osobnych oknach, prosimy zatem o zezwolenie przeglądarce na takie działanie.


Inne mapy internetowe (bez zaznaczonego przebiegu szlaku EuroVelo 9):


Poniżej przezentujemy schemat przebiegu szlaku przez Wrocław. EuroVelo 9 (zielona linia) wraz ze Szlakiem Odry (pomarańczowa linia) tworzą Wrocławską Magistralę Rowerową (WMR) - główne osie rowerowe przecinające miasto ze wschodu na zachód i z północy na połunie. Więcej o WMR na stronach Portalu Rowerowy Wrocław

Zobacz poniższą mapkę w większej rozdzielczości - JPG 6,5 MB

 
POWERED BY TERRA
 
Niniejsza strona powstała w ramach projektu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIA Czechy-Polska. Tato webova stránka vznikla v rámci projektu Dolnoslezské Nadace Ekorozvoje financovaného z prostředků
Evropského Fondu Regionálního Rozvoje v rámci Programu Interreg IIIA Čechy-Polsko