Poniżej znajdują się profile wysokościowe przebiegu szlaku EuroVelo 9 od Wrocławia do Paczkowa
Wykres trasy podzielony jest na odcinki:
  • Wrocław - Kąty Wrocławskie
  • Kąty Wrocławskie - Sobótka
  • Sobótka - Wiry
  • Wiry - Świdnica
  • Świdnica - Pieszyce
  • Wiry - Pieszyce
  • Pieszyce - Srebrna Góra (Budzów k. Srebrnej Góry)
  • Srebrna Góra - Kamieniec Ząbkowicki
  • Kamieniec Ząbkowicki - Paczków
Oś pozioma (X) wskazuje odległości w metrach, oś pionowa (Y) wysokość na poziomem morza, również  w metrach.

 
POWERED BY TERRA
 
Niniejsza strona powstała w ramach projektu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIA Czechy-Polska. Tato webova stránka vznikla v rámci projektu Dolnoslezské Nadace Ekorozvoje financovaného z prostředků
Evropského Fondu Regionálního Rozvoje v rámci Programu Interreg IIIA Čechy-Polsko